{}
Complementary Content
Tools

Contact

Za sve informacije smo Vam na raspolaganju!

Find out more

We are available for any information at

 • info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba
  • Email: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

   Phone:  +387 (51) 231-490, +387 (51) 212-542

   Fax: +387 (51) 231-491

   Address (seat): Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, BiH

 • Licensed brokers
  • Vedrana Đukić (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-164/19, izdata 15.03.2019. važi do 15.03.2021.)

   Nemanja Savić  (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-162/18, izdata 21.12.2018. važi do 21.12.2020.)

 

Top