{}
Complementary Content
Tools

Učinite njene snove mogućim

Postanite klijent uz Paket usluga do 31.12.2023.

Find out more

Paketi usluga

 

Želite što više proizvoda da koristite, a ne želite plaćati svaki proizvod posebno?

Želite da koristite što više usluga, a da plaćate manje?

Izaberite Paket usluga po Vašoj mjeri!

Korisnik ste postojećih Paketa usluga Raiffeisen banke, a želite koristiti jedan od novih Paketa?

Potrebno je samo da posjetite poslovnicu Banke i potpišete ugovor o korištenju novog Paketa usluga po izboru.

Aplicirajte online

 

Aplicirajte za Vašu Premium debitnu karticu i Paket usluga već sada! Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za debitne kartice, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom preuzimanja kartice.

Postanite klijent uz Paket usluga do 31.12.2023.

  • Aplicirajte online

  • Poklanjamo Vam 20 KM

  • Za 6 mjeseci ostvarite 120 KM

Kako do Paketa usluga uz nižu naknadu ili bez naknade?

 

premium paketi usluga

Korištenje Paketa usluga je moguće i bez naknade ukoliko klijent ostvari minimalno 12 bodova. 

Svaki od sljedećih uslova nosi po 2 boda:
• minimalno 5 transakcija  mjesečno putem Internet i/ili Raiffeisen Mobilnog Bankarstva prema računima pravnih lica,
(za svakih 5 dodatnih transakcija dobijate dodatna 2 boda)
• prosječna mjesečna iskorištenost limita od minimalno 60% po tekućem računu ili kreditnoj kartici,
• ulaganje u Raiffeisen INVEST fond ili oročena štednja uz rok od minimalno 24 mjeseca,
(sve dok je proizvod aktivan automatski ostvarujete 2 boda mjesečno)
• hipotekarni kredit.
(sve dok je proizvod aktivan automatski ostvarujete 2 boda mjesečno)

Šta sadrže Paketi usluga?

 

premium paketi usluga

 

Proizvodi i usluge unutar Paketa

Top