{}
Complementary Content
Tools

Posebni programi finansiranja

Iskoristite priliku finansiranja po još povoljnijim uslovima!

Saznajte više

 

Dugoročni kredit iz EIB kreditne linije!

Raiffeisen banka aktivno učestvuje u ostvarivanju cilja jačanja privrede u Bosni i Hercegovini učestvovanjem u posebnim programima međunarodnih finansijskih institucija namijenjenih jačanju srednjih i velikih preduzeća.

Na osnovu sklopljene saradnje Raiffeisen banke sa Evropskom Investicijskom Bankom (EIB), Raiffeisen banka nudi kredite namijenjene za finansiranje projekata - investicija i obrtnog kapitala vezanog za projekte.

 

Prednosti

 • Kredit za privatna i javna preduzeća.

  Kredit za privatna i javna preduzeća.

  Pravo na kredit ostvaruju pravna lica koja se bave proizvodnom, trgovinskom, uslužnom ili dr. djelatnošću u privatnom ili državnom vlasništvu na ciljnim regionima BiH, koji su kreditno sposobni i zadovoljavaju uslove kreditne politike Banke pod kojima se odobravaju krediti. 

 • Grace period do 12 mjeseci

  Grace period do 12 mjeseci

 • Korištenje sredstava kredita odjednom ili sukcesivno

  Korištenje sredstava kredita odjednom ili sukcesivno

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Ugovorite sastanak

 

Koristeći formu u nastavku Ugovorite sastanak u Banci kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 

Dodatne informacije

 • Više informacija o posebnim programima finansiranja
  • Iznos kredita zavisi od veličine i potreba Vašeg preduzeća.

   Privatnim preduzećima (do 3000 uposlenih) na raspolaganju su krediti  do 12,5 mio EUR (maksimalno pokrivaju 100% troškova projekta).

   Preduzećima iz javnog sektora i ostalim preduzećima na raspolaganju su krediti od EUR 20.000 do EUR 12.5 mio (maksimalno pokrivaju 50% troškova projekta).

   Rok kredita za privatna preduzeća je od 2 do 6 godina dok je za preduzeća iz javnog sektora od 5 do 7 godina.

   Kredit se odobrava u BAM uz obavezno ugovaranje valutne klauzule u odnosu na EUR.

   Rok korištenja je 12 mjeseci.

 
Na vrh