{}
Complementary Content
Tools

Kratkoročni krediti

 

Kratkoročnim kreditima premostite tekuću nelikvidnost i financirajte tekuće poslovne aktivnosti (plaćanje roba, nabavu zaliha, plaćanje obveza prema dobavljačima) ili refinancirajte postojeće obveze.

Ukoliko je potrebno da finansirate svoje tekuće aktivnosti, izmirite obaveze prema dobavljačima, nabavite i platite robu ili da refinansirate postojeće obaveze, na raspolaganju su Vam različiti oblici kreditnih aranžmana Raiffeisen banke. U zavisnosti od specifične situacije u kojoj se nalazi Vaše preduzeće zajedno ćemo pronaći rješenje koje najbolje odgovara Vašim potrebama.

Ponuda kratkoročnih kredita

 • Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu - Overdraft
  • Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu vam omogućava fleksibilnije finansiranje tekućih potreba vašeg poslovanja jer su vam sredstva uvijek dostupna na vašem transakcijskom računu i koristite ih prema vašim potrebama do iznosa odobrenog prekoračenja. Povrat sredstava vrši se automstski prilivom na račun.

 • Kredit za obrtna sredstva
  • Kredit za obrtna sredstva je kredit kojim možete finansirati nabavku zaliha, materijala i sirovina, plaćati obaveze dobavljačima, finansirati sezonske poslove i druge tekuće troškove kako bi vašem poslovanju osigurali stabilan novčani tok.

 • Revolving kredit
  • Revolving kredit Vam olakšava održavanje likvidnosti i finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima. Odobrava vam se okvirni iznos kredita kojim u razdoblju korištenja raspolažete prema vašim potrebama. Odobrena sredstva možete i koristiti i vraćati odjednom ili sukcesivno u više navrata.

 • Uslovi kratkoročnih kredita
  • Iznos kredita zavisi od vaših potreba i kreditnoj sposobnosti
   Krediti se odobravaju u KM valuti
   Rokovi otplate kredita do godinu dana
   Mogućnost kombinovanja različitih instrumenata obezbjedjenja kredita

Kontaktirajte nas

 

Na vrh