{}
Complementary Content
Tools

Western Union

 

Želite isplatu novca samo nekoliko minuta nakon njegovog slanja? Western Union je svjetska kompanija koja Vam omogućava pouzdan prenos novca u kratkom roku.

Karakteristike i prednosti

 • Izvršite transfer novca na brz i siguran način

  Izvršite transfer novca na brz i siguran način

  Slanje i primanje novca u roku od nekoliko minuta

 • Imate mogućnost jednostavnog prijema/slanja novca

  Imate mogućnost jednostavnog prijema/slanja novca

  Za prijem i slanje novca nije nepohodan bankovni račun niti kreditna kartica ni primaocu ni pošiljaocu

 • Kao primalac nemate dodatnih troškova

  Kao primalac nemate dodatnih troškova

  Sve troškove Western Union transakcija plaća pošiljalac dok se primaocu isplaćuje cijeli iznos bez naknade

 • Odaberite valutu Vaše transkacije

  Odaberite valutu Vaše transkacije

  Transakcije primanja i slanja novca na području Bosne i Hercegovine moguće je vršiti u BAM i EUR valuti

 • Uz široku rasprostranjenost usluga Vam je lako dostupna

  Uz široku rasprostranjenost usluga Vam je lako dostupna

  Raiffeisen banka omogućava korištenje usluga Western Union sistema u Bosni i Hercegovini, na preko 470 lokacija, i to putem svojih poslovnica, te sljedećih podagenata: BH Pošta, Pošte Srpske, Nova banka i Union banka

Tarife slanja novca u EUR i KM valuti

 • Tarifa za slanje u EUR valuti
  • EUR valuta  

   Nove naknade za slanje

   iznos

   naknada

   od

   do

                              -  

             100.00

         4.00

                     100.01

             200.00

         7.00

                     200.01

             300.00

       11.00

                     300.01

             400.00

       15.00

                     400.01

             500.00

       18.00

                     500.01

             650.00

       24.00

                     650.01

          1,500.00

       25.00

                  1,500.01

       10,000.00

       35.00

 • Tarifa za slanje u KM valuti
  • KM valuta

   Nove naknade za slanje

   iznos

   naknada

   od

   do

                                               -  

                        200.00

                             8.00

                                      200.01

                        400.00

                           14.00

                                      400.01

                        600.00

                           22.00

                                      600.01

                        800.00

                           30.00

                                      800.01

                    1,000.00

                           36.00

                                   1,000.01

                    1,300.00

                           48.00

                                   1,300.01

                    3,000.00

                           50.00

                                   3,000.01

                  20,000.00

                           70.00

     

 

Napomena: Maksimalan iznos slanje novca putem Western Union-a iznosi 10,000.00 EUR (protuvrijednost u KM valuti).

Za više informacija posjetite Vama najbližu poslovnicu Raiffeisen banke ili pozovite Western Union operatera na 081 92 92 92.

 

Na vrh