{}
Complementary Content
Tools
 

RBI: Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu

 

RBI: Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu

Konsolidovana dobit od 1.712 miliona eura, uključujući dobit od prodaje Raiffeisenbank (Bugarska)

 

  • Neto prihod od kamate porastao za 23% na kvartalnom nivou zahvaljujući višim stopama u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi kao i zbog porasta vrijednosti eura u odnosu na rusku rublju
  • Rast neto prihoda po naknadama i provizijama za 29% na kvartalnom nivou, uglavnom zahvaljujući povećanoj aktivnosti klijenata i deviznom poslovanju u Rusiji
  • Koeficijent rezervisanja značajno povećan na 0,86% od početka godine do datuma izvještaja, uglavnom zbog nagomilavanja preklapanja i pada na makro planu
  • Krediti su uvećani za 7% od početka godine do datuma izvještaja, a podržani su tržištima Srednje i Jugoistočne Evrope, u fokusu
  • Konsolidovana dobit od 1.712 miliona eura od početka godine do datuma izvještaja, uključujući neto dobit od 453 miliona eura od prodaje banke u Bugarskoj
  • Koeficijent CET1 iznosi 13,4% (prelazni, uključujući rezultat od početka godine do datuma izvještaja), uključujući 75 baznih poena od prodaje banke u Bugarskoj, te uprkos inflaciji rizikom ponderisane aktive i višim troškovima rizika u Istočnoj Evropi
  • Izgled je ažuriran

 

“RBI je veoma profitabilna banka s proaktivnom politikom rizika. Ovo se odrazilo na naše veoma dobre polugodišnje rezultate i nedavnu ponovnu potvrdu našeg rejtinga od strane Standard & Poor's. To još jednom potvrđuje stabilnost naše banke i otpornost našeg poslovnog modela. Profitabilnost našeg poslovanja u Austriji, kao i regijama Srednje i Jugoistočne Evrope je odlična. Čak i ako se isključi dobit od prodaje naše bugarske supsidijarne banke, možemo biti veoma zadovoljni našim rezultatima" izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

 

 

Bilans uspjeha u milionima eura

1-6/      2022.

1-6/

2021.

2. kvartal

2022.

1. kvartal

2022.

Neto kamatni prihod

2.199

1.509

1.214

986

Neto prihod od provizija i naknada

1.565

903

882

683

Neto prihod od trgovanja i rezultat fer vrijednosti

316

32

132

184

Opći administrativni troškovi

(1.649)

(1.386)

(857)

(792)

Operativni rezultat

2.500

1.163

1.412

1.089

Ostali rezultat

(108)

(74)

(6)

(102)

Mjere vlade i obavezni doprinosi

(241)

(155)

(82)

(159)

Gubici po osnovu rezervisanja finansijske aktive

(561)

(100)

(242)

(319)

Dobit/gubitak prije oporezivanja

1.590

834

1.082

508

Dobit/gubitak nakon oporezivanja od nastavka poslovanja

1.299

641

859

440

Dobit/gubitak prekida poslovanja

453

33

435

18

Konsolidovana dobit

1.712

612

1.270

442

 

Bilans stanja u milionima eura

30/06/2022

31/12/2021

 

Krediti klijentima

107.700

100.832

 

Depoziti klijenata

131.283

115.153

 

Ukupna aktiva

214.200

192.101

 

Ukupna rizikom ponderisana aktiva (RWA)

109.025

89.928

 

Ključni pokazatelji

30/06/2022

31/12/2021

 

 

Koeficijent NPE

1,6%

1,6%

 

 

Koeficijent pokrivenosti NPE

60,7%

62,5%

 

 

Koeficijent CET1 (uklj. rezultat)

13,4%

13,1%

 

 

Ukupni koeficijent kapitala (uklj. rezultat)

16,7%

17,6%

 

 

        

*prelazni, predmet odobrenja ECB regulatornog prestanka rada bugarske jedinice

 

Ključni pokazatelji

1-6/      2022.

1-6/

2021.

2. kvartal

2022.

1. kvartal

2022.

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva)

2,37%

1,91%

2,56%

2,21%

Koeficijent trošak/prihod

39,7%

54,4%

37,8%

42,1%

Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima)

0,86%

0,22%

0,76%

0,97%

Konsolidovani povrat na kapital

25,5%

9,6%

37,6%

13,2%

Zarada po dionici u EUR

5,07

1,72

3,79

1,27

 

“Mjesecima radimo veoma fokusirano i struktuirano na strateškim opcijama za naše poslovanje u Rusiji. Ovaj proces uzima u obzir jedinstvene tržišne uslove u Rusiji koji se ubrzano mijenjaju. Zbog kompleksne situacije i stalnih promjena okvirnih uslova, proces će trajati još neko vrijeme. Od prvog kvartala, Raiffeisenbanka u Rusiji je smanjila svoj obim kreditiranja, mjereno u lokalnoj valuti, za više od jedne petine, te ojačala svoju bazu kapitala“ dodao je g. Strobl.

 

Izgled/Smjernice za 2022.

Naredne smjernice ne pretpostavljaju nikakve promjene u postojećim oblastima. Sve opcije u pogledu Rusije i Bjelorusije ostaju otvorene.

Očekuje se da u 2022. godini, neto prihod od kamate dostigne između 4,3 i 4,7 milijardi eura, a neto prihod od provizija i naknada najmanje 2,7 milijardi eura.

Osim u Rusiji i Bjelorusiji, očekuje se da se neto prihod od kamata i neto prihod od provizija i naknada poboljša za oko 20, odnosno 10 procenata, respektivno u 2022. godini.

U drugoj polovini 2022. godine, očekujemo stabilne obime kredita, uz odabrani rast i dalje iz Srednje i Jugoistočne Evrope.

Očekujemo OPEX da bude između 3,3 i 3,5 milijardi eura, uključujući troškove spajanja i akvizicija, što bi dovelo do očekivanog koeficijenta trošak/prihod od oko 45 procenata.

Koeficijent rezervisanja za 2022. godinu očekuje se da bude do 100 baznih poena.

Konsolidovani povrat na kapital očekuje se od najmanje 15 procenata u 2022. godini.

U 2022. očekujemo da koeficijent CET1 ostane iznad našeg cilja od 13 procenata.

Srednjeročni ciljevi u pogledu povrata na kapital i koeficijenta isplate su suspendovani zbog postojeće neizvjesnosti u Istočnoj Evropi.

Na vrh