{}
Complementary Content
Tools

Kreditna linija EBRD - Žene u biznisu

Saznajte više

Proizvod za SE segment klijenata

 • Krediti za finansiranje investicija EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
  • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
   • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama), ili 
   • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala.

   Namjena kredita: 
   • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme
   • Kupovina, izgadnja i rekonstrukcija skladišnog/prodajnog/proizvodnog/stambenog prostora

   Iznos kredita:
   min. KM 10.000,00
   max KM 391.166 (EUR 200.000,00)

   Otplata
   • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

   Rok otplate 
   zavisi od namjene kredita i kolaterala: 

   • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme - rok se veže za vijek trajanja opreme:
   min. 36 mjeseci 
   max. 60 mjeseci (finansiranje pokriveno hipotekom)

   • Kupovina, izgadnja i rekonstrukcija skladišnog/prodajnog/proizvodno-stambenog prostora
   min. 36 mjeseci
   max. 60 mjeseci
   Rok zavisi od kvaliteta, vrijednosti i utrživosti kolaterala.

   Grace Period  - do 6 mjeseci

   Kamata i naknada
   Kamatna stopa je fiksna već od 4,25% (EKS 4,89%)*
   *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 391.166 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita.

   Kolateral
   U skladu s kreditnom politikom Banke za SE segment
    

 • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
  • Kredit je namijenjen firmama u kojima:
   • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama), ili 
   • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala. 

   Namjena kredita: 
   • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

   Iznos kredita:
   min. KM 10.000,00
   max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)

   Otplata
   • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

   Rok otplate 
   • Do 36 mjeseci

   Kamata i nakada
   Kamatna stopa je fiksna već od 4,29% (EKS 5,29%)* 
   *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 3 godina i iznos kredita od 391.166 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

   Kolateral
   U skladu s kreditnom politikom Banke za SE segment
    

Parametri proizvoda za Micro klijente

 • Krediti za finansiranje investicija EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
  • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
   • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama) ili 
   • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala.

   Namjena kredita: 
   • stalna sredstva; kupovina, izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnog, prodajnog, proizvodnog i kancelarijskog prostora;
   • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme

   Iznos kredita:
   min. KM 5.000,00
   max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)
   Zza iznose kredita preko EUR 50.000 obavezno je vlastito učešće u investiciji minimalno 15% od iznosa investicije uz obavezan prilog prihvatljivog dokaza učešća u finansiranju.

   Prihvatljiv dokaz može biti npr: potvrda o uplati avansa, potvrda o vlastitom učešću - navedeno na fakturi/profakturi; dokaz o uloženim sredstvima za investiciju – fakture/profakture; ugovor; izjava i sl.

   Otplata
   • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

   Rok otplate
   • Do 5 godina 

   Grace perod:
   • Do 6 mjeseci

   Kamata/naknada
   Kamatna stopa je fiksna već od 5,19% (EKS 5,89%)* 
   *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 200.000 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

   Kolateral
   U skladu s kreditnom politikom Banke za Micro segment
    

 • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
  • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
   • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama) ili 
   • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala. 

   Namjena kredita: 
   • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

   Iznos kredita:
   min. KM 5.000,00
   max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)

   Otplata
   • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

   Rok otplate 
   • Do 36 mjeseci

   Kamata i nakada
   Kamatna stopa je fiksna već od 5,90% (EKS 7,00%)*
   *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 3 godine i iznos kredita od 200.000 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

   Kolateral
   U skladu sa kreditnom politikom Banke za Micro segment
    

 

Za detaljnije informacije o kreditima iz kreditne linije EBRD WiB se možete obratiti svom rukovodiocu za prodaju SME klijentima ili jednom od regionalnih rukovodilaca za podršku prodaji: 
• Mostar - ANITA BEVANDA, putem e-mail adrese: anita.bevanda@raiffeisengroup.ba,  
• Banja Luka - DRAŽANA VUČIC, putem e-mail adrese: drazana.vucic@raiffeisengroup.ba,  
• Tuzla - ŠEJLA ŠIPRAGA, putem e-mail adrese: sejla.sipraga@raiffeisengroup.ba
• Sarajevo - SENIJA HUSKO, putem e-mail adrese: senija.husko@raiffeisengroup.ba,  
• Bihać - MUAMER MUJIĆ, putem e-mail adrese: muamer.mujic@raiffeisengroup.ba
• Zenica - ALISA SAKIĆ, putem e-mail adrese: alisa.sakic@raiffeisengroup.ba.  
 

 

Na vrh