{}
Complementary Content
Tools

 

Arhivu publikacija i analiza odabirete po željenoj vrsti izvještaja i datuma kada je izdana.  Pregled i osnovni sadržaj ključnih publikacija koje naš tim analitičara priprema dajemo u nastavku

 

 • Sedmični izvještaj – u ovoj publikaciji koju izdajemo na lokalnom i engleskom jeziku, možete naći analizu ključnih političkih i institucionalnih vijesti u BiH, trendova najnovijih ključnih ekonomskih  indikatora, kretanja prinosa na domaćem obvezničkom tržištu te indeksa na lokalni berzama, uz kratak osvrt na očekivana kretanja u kratkoročnom periodu.
 • Economic and Financial Market Outlook – je naša mjesečna publikacija koji izdajemo na engleskom jeziku. U ovoj publikaciji možete naći pregled kretanja vodećih ekonomskih i financijskih indikatora euro zone i SAD, te detaljnu analizu ekonomskih indikatora, kretanja bankarskog i tržišta kapitala u BiH uz prognozu budućih kretanja do kraja godine. Publikacija daje pregled kvartalnih financijskih prognoza (FX tržišta, kamatnih stopa na tržištu novca (EURIBOR) te prinosa na obvezničkom tržištu) koje su veoma važne u svakodnevnom poslovanju i planiranju.
 • Economic Quarterly Report - je sveobuhvatna publikacija koju radimo kvartalno na engleskom jeziku, a koja daje pregled i analizu kvartalnih dešavanja u bh. političkom okruženju, trendova ključnih ekonomskih indikatora, bankarskog sektora, dužničkog i tržišta dionica na lokalnim berzama (SASE i BLSE). Na kraju, publikacija sadržava i prognozu vezanu za ekonomska kretanja u narednom kvartalu i do kraja tekuće godine.

 

Sažetak naših publikacija možete pogledati odabirom željenog datuma u tabelama u nastavku. Primanje cjelovitih publikacija putem maila je moguće nakon registracije.

Kontaktirajte nas!

  • Invensticijsko bankarstvo

   investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba

   Telefoni: +387 33 287 784; +387 33 287 916;

  • Ivona Zametica

   E-mail: ivona.zametica@raiffeisengroup.ba

   Telefoni: +387 33 287 784; +387 33 287 916;

  • Srebrenko Fatušić

   E-mail: srebrenko.fatusic@raiffeisengroup.ba

   Telefoni: +387 33 287 784; +387 33 287 916;

 

Na vrh