Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

EBRD krediti za energijsku efikasnost

Saznajte više

WeBSEFF 2

 

EBRD krediti za energijsku efikasnost

Na osnovu sklopljene saradnje Raiffeisen banke sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Raiffeisen banka nudi kredite namijenjene za energetsku efikasnost u cilju poboljšanja energetskog učinka u industrijskom sektoru ili zgradama i/ili promovisanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora energije.

Prednosti

 • Kredit za privatna preduzeća i za javna preduzeća

  Kredit za privatna preduzeća i za javna preduzeća

  Pravo na kredit ostvaruju privatna preduzeća koja djeluju na teritoriji BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima BiH kao i opštine I javne kompanije koje pružaju javne usluge sa sjedištem u BiH koje su odgovorne za implentaciju projekata  lica koja se bave proizvodnom, trgovinskom, uslužnom ili dr. djelatnošću u privatnom ili državnom vlasništvu na ciljnim regionima BiH, koji su kreditno sposobni i zadovoljavaju uslove kreditne politike Banke pod kojima se odobravaju krediti.

  Grace period do 24 mjeseca

 • Besplatna konsultantska/tehnička pomoć obezbjeđena od strane EBRD-a

  Besplatna konsultantska/tehnička pomoć obezbjeđena od strane EBRD-a

  Naknada za uspješnu realizaciju projekta, kao procentualni dio iznosa kredita, i to:5% do 10% za privatni sektor; 10 – 15%, za javni sektor.

 • Više informacija o kreditima za energetsku efikasnost
  • Iznos kredita zavisi od veličine i potrebe projekta.

   Privatnim preduzećima na raspolaganju su krediti do 2.000.000 EUR (do KM 3.991.660)

   Preduzećima iz javnog sektora su na raspolaganju krediti do 2.500.000 EUR (do KM 4.889.575

   Rok korištenja kredita se određuje u zavisnosti od projekta te je najduže 24 mjeseca

   Rok otplate je do 60 mjeseci uključujući grejs period do 24 mjeseca, koji se određuje u zavisnosti od potreba konkretnog projekta

   Da bi bili prihvatljivi za ulaganje projekti treba da:

   Rezultiraju smanjenjem potrošnje energije - koeficijent energijske uštede od 20% do 30% (zgrade) ili smanjenjem emisije stakleničkih gasova (CO2), za 20 ili više procenata na godišnjem nivou, zavisno od industrijske grane i segmenta potrošača

   Unaprijede energetsku efikasnost, kroz instalaciju opreme ili procesa koji koriste izvore obnovljive energije umjesto fosilnih goriva

Primjeri projekata za energetsku efikasnost

 • Energetska efikasnost u industriji
  • Kogeneracija toplote i električne energije

   Sanacija kotlova

   Saniranje sistema za distribuciju pare

   Obezbjeđivanje povrata toplote iz procesa

   Instaliranje apsorpcionih rashlađivača

   Saniranje sistema za distribuciju električne energije

    

 • Energetska efikasnost zgrada
  • Saniranje toplotnih podstanica i implementacija mjerača toplote

   Postavljanje pojedinačnih uređaja za kontrolu grijanja

   Automatsko hlađenje

   Zamjena postojećih prozora novim

   Toplotna izolacija vanjskog omotača zgrade

   Zamjena postojećeg osvjetljenja novim

   Senzori prisustva

   Dodatno zasjenjivanje (žaluzine i slično)

   Postavljanje rolo vrata

 • Obnovljiva energija
  • Mini hidro centrale instalirane snage do 10 MW

   Instalacija vjetro-turbina sa ukupnom snagom od 10 MW

   Sistemi sagorjevanja biomase koji proizvode toplotu i/ili električnu energiju

   Mašine na biogas

   Geotermalne toplotne pumpe

   Solarni termo sistemi za proizvodnju tople vode za grijanje/hlađenje

 

Na vrh