{}
Complementary Content
Tools

Kasko osiguranje

Obezbijedite dodatnu sigurnost za Vaše vozilo!

Saznajte više

Kasko osiguranje

 

Obezbijedite dodatnu sigurnost za Vaše vozilo!

 • Šta je kasko osiguranje?
  • Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje a uslove i obim pokrića određuje osiguravajuća kuća. Ovo osiguranje pokriva osigurane slučajeve uslijed kojih je došlo do oštećenja, uništenja i nestanka osiguranog vozila ili drugih predmeta za koje je zaključeno kasko osiguranje.

 • Zbog čega biste se odlučili za zaključenje kasko osiguranja?
  • Kasko osiguranje pokriva štetu i kad je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom.

 • Kako se obračunava premija za kasko osiguranje?
  • Osnovica za obračun premije je novonabavna vrijednost vozila na dan zaključenja ugovora osiguranju (polise osiguranja i predstavlja sumu osiguranja. Suma osiguranja je jednaka za sve vrijeme trajanja osiguranja.

 • Koja vozila možete osigurati kasko?
  • Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tračna vozila te radne mašine i njihove sastavne dijelove.

 • Kada i gdje možete prijaviti štetu?
  • Šteta se prijavljuje osiguravajućoj kući odmah po nastanku štetnog događaja a najkasnije tri dana od štete.

 • Koji rizici su pokriveni kasko osiguranjem?
  • Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće i sl),

   Pad ili udar nekog predmeta,

   Požar,

   Šteta na električnoj instalaciji koja je posljedica pregaranja električne instalacije na vozilu,

   Eksplozija,

   Oluja i tuča,

   Snježna lavina,

   Pad zračne letjelice,

   Manifestacija i demonstracija,

   Krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila. Krađom se smatra svako protupravno oduzimanje vozila. Ne smatra se krađom otuđenje vozila zajedno sa ključeivima ili potvrdom o registraciji,

   Zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba,

   Oštećenje tapaciranih dijelova vozila.

 

Na vrh