{}
Complementary Content
Tools

Platni promet u zemlji

Putem transakcijskog računa u KM valuti

Saznajte više

Ovom uslugom

 

Putem Vašeg tekućeg računa ili uplatom gotovine na blagajni banke (u konvertibilnim markama) možete obavljati plaćanje u korist računa fizičkih i pravnih lica u Raiffeisen banci ili u drugim poslovnim bankama u zemlji.

Plaćanja možete obaviti:

+ na blagajni banke,

+ uspostavom trajnog naloga,

+ korištenjem elektronskih servisa (Internet i Mobilno bankarstvo),
 
+ uslugom Raiffeisen bankarstva na Viberu,

+ korištenjem usluge na bankomatima (bankomati koji su predviđeni za ovu vrstu usluge).

Na vrh