{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen Direkt SMS

Pouzdan uvid u Vaše finansije!

Saznajte više

Prednosti

 • Imate mogućnost brzog i sigurnog pristupa informacijama

 • Komunicirajte s Bankom na brz i jednostavan način

 • Informacije su Vam dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

 • Koristite jedinstveni broj za slanje SMS poruka 091 024 024

Uz uslugu Raiffeisen Direkt SMS možete:

 

Provjeriti stanje računa za:

 • Tekući račun/Debitnu kartica
 • Revolving kreditnu karticu
 • Mastercard Shopping karticu
 • Charge kartica
 • A vista štedni račun u KM i stranoj valuti
 • Žiro račun u KM i stranoj valuti

Informisati se o minimalnom iznosu uplate putem SMS obavijesti za:

 • MasterCard/Visa Credit i/ili Charge kartice
 • MasterCard Shopping kartice

Linkovati da se otvara tekst u nastavku vezan za naknade

Kako možete postati korisnik usluge Raiffeisen direkt SMS?

 

Dovoljno je da popunjenu i potpisanu Pristupnicu[IA1]  predate u Vama najbližu poslovnicu Banke


 [IA1]Linkovati na pristupnicu

 

Na vrh