{}
Complementary Content
Tools
 

Obavijest za klijente - Druga multilateralna kompenzacija u 2020. godini

 

Obavještavamo cijenjene klijente koji imaju aktivne glavne transakcijske račune u poslovnicama Raiffeisen banke na teritoriji Republike Srpske da će se prihvat obrazaca za drugu multilateralnu kompenzaciju u 2020. godini  i prijavu obaveza (MLK 2) vršiti u poslovnicama Banke na teritoriji Republike Srpske.

Obrasce je moguće dostaviti:

  • 06.04.2020. godine u toku aktuelnog radnog vremena poslovnica. Detaljnje informacije o radnom vremenu dostupne su na:

https://raiffeisenbank.ba/stanovnistvo/vazne-informacije-za-klijente

  • 07.04.2020. godine, najkasnije do 12 sati.

Obrasce u excel formatu je moguće dostaviti putem e-maila na adresu: rbbh.mlk@raiffeisengroup.ba.

Ukoliko bude potrebna ispravka prethodno dostavljenih podataka na osnovu Preliminarnog izvještaja dostavljenog od strane Berze, prihvat novih obrazaca MLK2 će se vršiti u poslovnicama Banke koje posluju na teritoriji Republike Srpske i to od 08. do 10.04.2020.

Napominjemo da je 10.04. obrasce potrebno dostaviti najkasnije do 12 sati.

Obrasce u excel formatu je moguće dostaviti putem e-maila na adresu: rbbh.mlk@raiffeisengroup.ba.

Na vrh