{}
Complementary Content
Tools
 

RBI: Objava rezultata za finansijsku 2019. godinu i promjena prognoze

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) revidirala je svoju prognozu zbog promijenjenih okolnosti koje utječu na dnevno okruženje i globalnu ekonomiju kao rezultat mjera poduzetih na ograničavanju širenja COVID-19 virusa. Prateća ograničenja će vjerovatno rezultirati teškom recesijom u Euro području (pretpostavka je -4% BDP u 2020. godini) uz negativne posljedice po tržišta na kojima posluje RBI (pretpostavka je do -6% BDP u 2020.):

  • RBI smanjuje svoja očekivanja u pogledu kreditnog rasta za 2020. godinu.
  • Trenutno se očekuje da će koeficijent rezervisanja za finansijsku 2020. godinu porasti negdje između 50 i 75  baznih poena, ovisno o dužini i težini poremećaja.
  • RBI ima za cilj postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata u srednjem roku, a procjenjuje se kako će aktuelne okolnosti uticati na koeficijent u 2021. godini.
  • Srednjeročno gledano, cilj RBI je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata, ali se još uvijek procjenjuje efekat trenutne situacije na profitabilnost u 2020. godini.
  • RBI potvrđuje naš ciljani CET1 koeficijent od oko 13 procenata.
  • Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobit.

 

RBI je također objavila svoj godišnji izvještaj za 2019. godinu koji je dostupan na: http://ar2019.rbinternational.com. Izvještaj ne sadrži revidirane prognoze. Nije došlo do materijalno značajnih promjena ključnih pokazatelja u odnosu na preliminarne brojke objavljene 6. februara 2020. godine:

Iznosi u milionima EUR

2019

2018

promjena

2019

2019

Bilans uspjeha

1-12

1-12

 

4. kvartal

3. kvartal

Neto kamatni prihod

3.412

3.362

1,5%

881

866

Neto prihodi od naknada i provizija

1.797

1.791

0,3%

489

468

Opšti administrativni troškovi

(3.093)

(3.048)

1,5%

(848)

(748)

Poslovni rezultat

2.382

2.330

2,3%

794

580

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva

(234)

(166)

41,2%

(154)

(68)

Dobit/gubitak prije oporezivanja

1.767

1.753

0,8%

468

465

Dobit/gubitak nakon oporezivanja

1.365

1.398

(2,4)%

380

341

Konsolidovana dobit/gubitak

1.227

1.270

(3,4)%

353

303

Izvještaj o finansijskom položaju

31/12

31/12

 

31/12

30/9

Krediti bankama

9.435

9.998

(5,6)%

9.435

9.060

Krediti klijentima

91.204

80.866

12,8%

91.204

92.574

Depoziti od banaka

23.607

23.980

(1,6)%

23.607

27.545

Depoziti klijenata

96.214

87.038

10,5%

96.214

90.701

Kapital

13.765

12.413

10,9%

13.765

13.344

Ukupna aktiva

152.200

140.115

8,6%

152.200

150.805

 

 

2019

2018

promjena

2019

2019

Ključni koeficijenti

1-12

1-12

 

4. kvartal

3. kvartal

Povrat na kapital prije poreza

14,2%

16,3%

(2,1) PP

15,1%

15,1%

Povrat na kapital nakon poreza

11,0%

12,7%

(1,7) PP

12,3%

11,1%

Konsolidovani povrat na kapital

11,0%

12,6%

(1,6) PP

12,8%

10,9%

Koeficijent trošak/prihod

56,5%

56,7%

(0,2) PP

51,7%

56,3%

Povrat na aktivu prije poreza

1,18%

1,33%

(0,15) PP

1,23%

1,24%

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva)

2,44%

2,50%

(0,07) PP

2,47%

2,46%

Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima)

0,26%

0,21%

0,06 PP

0,65%

0,32%

Zarada po dionici u EUR

3,54

3,68

(3,7)%

1,03

0,87

Dividenda po dionici u EUR

1,00

0,93

7,5%

-

-

Informacije na nivou banke

31/12

31/12

 

31/12

30/9

Koeficijent problematičnih eksponiranosti (NPE)

2,1%

2,6%

(0,5) PP

2,1%

2,3%

Koeficijent pokrivenosti NPE

61,0%

58,3%

2,7 PP

61,0%

60,2%

Rizikom ponderisana aktiva (ukupna RWA)

77.966

72.672

7,3%

77.966

77.816

Koeficijent redovnog osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen)

13,9%

13,4%

0,6 PP

13,9%

13,7%*

Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen)

15,4%

14,9%

0,5 PP

15,4%

14,8%

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen)

17,9%

18,2%

(0,3) PP

17,9%

17,4%

*Uključujući YTD rezultate

Na vrh