{}
Complementary Content
Tools
 

Rezultati aukcije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine 03.12.2019. godine

 

Datum aukcije: 03.12.2019. godine 
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 40.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 40.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 04.12.2019. godine

Oznaka obveznice

FBH3O619

Ukupan iznos pristiglih ponuda

92.001.000,00

Ukupan iznos prihvaćenih ponuda

40.000.000,00

Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

100,1443                                                     

0,0019%

Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,9719                                                    

0,059%

Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,8503                                                       

0,10%

Ukupan iznos prikupljenih sredstava

39.988.752,20

Dospijeće

04.12.2022. godine

Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.    

Na vrh