{}
Complementary Content
Tools
 

Promjena podataka

 


Ukoliko Vam treba pomoć pri ispunjavanju forme, klikom na dugme Web Call aktivirat ćete uslugu Raiffeisen Web Call i ostvariti besplatan poziv prema našim operaterima u Kontakt centru.

Raiffeisen web call


Podaci za fizičko lice

1. - Promjena stalne (CIPS) adrese stanovanja fizičkog lica *

CIPS

2.- Promjena trenutne adrese stanovanja za fizičko lice **

Promjena adrese

3.- Promjena adrese za izvode (za kartice)**

Promjena adrese 2

* Obavezno dokumentovanje sa CIPS obrascem za fizičko lice.  
* Promjena podatka se vrši na osnovu zahtjeva potpisanog od strane klijenta. 
** Promjena podataka može se izvršiti bez potpisanog zahtjeva klijenta.

Saglasnost
Slanjem ove forme potvrđujem(o) ispravnost datih podataka i dajem(o) saglasnost Banci da može izvršiti promjene podataka u svojim sistemima a ovaj zahtjev se smatra sastavnim dijelom Ugovora o otvaranju računa / transakcijskog računa.
Na vrh
 
Na vrh