{}
Complementary Content
Tools

Račun posebne namjene

 

Tehnički račun za generisanje kamate oročenog depozita (sve valute), transakcije ino priliva/odliva (sve valute), te slobodno raspolaganje (uplate/isplate) u granicama raspoloživosti u EUR valuti.

Karakteristike

 • Vašim sredstvima možete raspolagati bez ograničenja

  Vašim sredstvima možete raspolagati bez ograničenja

  Slobodno raspolažete sa sredstvima u granicama raspoloživog iznosa na računu.

 • Račun namjenjen za sve valute

  Račun namjenjen za sve valute

  Možete se odlučiti za poslovanje u EUR ili nekoj drugoj valuti sa kursne liste Banke.

 • Nemate obavezu minimalnog i maksimalnog iznosa pologa depozita

  Nemate obavezu minimalnog i maksimalnog iznosa pologa depozita

 • Vaša sredstva su Vam dostupna

  Vaša sredstva su Vam dostupna

  Na blagajni banke

  Putem Trajnog naloga

  Korištenjem elektronskih servisa

  Putem usluge Raiffeisen bankarstvo na Viberu

  Putem bankomata 

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Na vrh