{}
Complementary Content
Tools

Kreditna linija EBRD - Žene u biznisu

Saznajte više

Proizvod za SE segment klijenata

  • Krediti za finansiranje investicija EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
    • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
      • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama), ili 
      • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala.

      Namjena kredita: 
      • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme
      • Kupovina, izgadnja i rekonstrukcija skladišnog/prodajnog/proizvodnog/stambenog prostora

      Iznos kredita:
      min. KM 10.000,00
      max KM 391.166 (EUR 200.000,00)

      Otplata
      • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

      Rok otplate 
      zavisi od namjene kredita i kolaterala: 

      • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme - rok se veže za vijek trajanja opreme:
      min. 36 mjeseci 
      max. 60 mjeseci (finansiranje pokriveno hipotekom)

      • Kupovina, izgadnja i rekonstrukcija skladišnog/prodajnog/proizvodno-stambenog prostora
      min. 36 mjeseci
      max. 60 mjeseci
      Rok zavisi od kvaliteta, vrijednosti i utrživosti kolaterala.

      Grace Period  - do 6 mjeseci

      Kamata i naknada
      Kamatna stopa je fiksna već od 4,25% (EKS 4,89%)*
      *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 391.166 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita.

      Kolateral
      U skladu s kreditnom politikom Banke za SE segment
       

  • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
    • Kredit je namijenjen firmama u kojima:
      • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama), ili 
      • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala. 

      Namjena kredita: 
      • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

      Iznos kredita:
      min. KM 10.000,00
      max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)

      Otplata
      • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

      Rok otplate 
      • Do 36 mjeseci

      Kamata i nakada
      Kamatna stopa je fiksna već od 4,29% (EKS 5,29%)* 
      *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 3 godina i iznos kredita od 391.166 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

      Kolateral
      U skladu s kreditnom politikom Banke za SE segment
       

Parametri proizvoda za Micro klijente

  • Krediti za finansiranje investicija EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
    • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
      • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama) ili 
      • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala.

      Namjena kredita: 
      • stalna sredstva; kupovina, izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnog, prodajnog, proizvodnog i kancelarijskog prostora;
      • Finansiranje nabavke opreme/kapitalne opreme

      Iznos kredita:
      min. KM 5.000,00
      max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)
      Zza iznose kredita preko EUR 50.000 obavezno je vlastito učešće u investiciji minimalno 15% od iznosa investicije uz obavezan prilog prihvatljivog dokaza učešća u finansiranju.

      Prihvatljiv dokaz može biti npr: potvrda o uplati avansa, potvrda o vlastitom učešću - navedeno na fakturi/profakturi; dokaz o uloženim sredstvima za investiciju – fakture/profakture; ugovor; izjava i sl.

      Otplata
      • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

      Rok otplate
      • Do 5 godina 

      Grace perod:
      • Do 6 mjeseci

      Kamata/naknada
      Kamatna stopa je fiksna već od 5,19% (EKS 5,89%)* 
      *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 200.000 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

      Kolateral
      U skladu s kreditnom politikom Banke za Micro segment
       

  • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EBRD - Žene u biznisu (Women in Business)
    • Kredit je namjenjen firmama u kojima:
      • je ukupna odgovornost operativnog upravljanja na ženi (ili ženama) ili 
      • cjelokupnu operativnu odgovornost snosi žena (ili žene), a žena (ili žene) također posjeduje cijeli ili dio kapitala. 

      Namjena kredita: 
      • Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

      Iznos kredita:
      min. KM 5.000,00
      max. KM 391.166 (EUR 200.000,00)

      Otplata
      • Prema otplatnom planu - jednaki mjesečni anuiteti

      Rok otplate 
      • Do 36 mjeseci

      Kamata i nakada
      Kamatna stopa je fiksna već od 5,90% (EKS 7,00%)*
      *EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 3 godine i iznos kredita od 200.000 KM. U izračun EKS su uključeni nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita. 

      Kolateral
      U skladu sa kreditnom politikom Banke za Micro segment
       

 

Za detaljnije informacije o kreditima iz kreditne linije EBRD WiB se možete obratiti svom rukovodiocu za prodaju SME klijentima ili jednom od regionalnih rukovodilaca za podršku prodaji: 
• Mostar - ANITA BEVANDA, putem e-mail adrese: anita.bevanda@raiffeisengroup.ba,  
• Banja Luka - DRAŽANA VUČIC, putem e-mail adrese: drazana.vucic@raiffeisengroup.ba,  
• Tuzla - ŠEJLA ŠIPRAGA, putem e-mail adrese: sejla.sipraga@raiffeisengroup.ba
• Sarajevo - SENIJA HUSKO, putem e-mail adrese: senija.husko@raiffeisengroup.ba,  
• Bihać - MUAMER MUJIĆ, putem e-mail adrese: muamer.mujic@raiffeisengroup.ba
• Zenica - ALISA SAKIĆ, putem e-mail adrese: alisa.sakic@raiffeisengroup.ba.  
 

 

Na vrh