{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen Bank International

 

Raiffeisen Bank International 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina dio je međunarodne bankarske grupacije Raiffeisen Bank International AG (RBI).

2017. godine došlo je do spajanja Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) i Raiffeisen Bank International AG (RBI), nakon čega jedinstvena banka nastavlja poslovanje pod nazivom Raiffeisen Bank International AG, kako je glasio i prethodni naziv RBI-a.

Ukupan broj emitovanih dionica RBI-a iznosi 328.939.621, a nove dionice su izlistane na Bečkoj berzi počevši od 20.03.2017. godine pod istim ISIN-om (AT0000606306) kao i postojeće dionice.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, Grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. na polju leasinga, upravljanja imovinom, te okrupnjavanja.

Posmatrano sveukupno, oko 50,000 uposlenika Grupacije pruža usluge za 17 miliona klijenata putem skoro 2,500, uglavnom u SIE.

RBI je jedna od vodećih komercijalnih i investicijskih banaka u Austriji sa bilansnom sumom (nakon spajanja) od 135 milijardi EUR (zaključno sa 31. decembrom 2016.).

Za potrebe svojih poslovnih aktivnosti, RBI ima predstavništva i filijale na odabranim lokacijama u Aziji i Zapadnoj Evropi.

 

Na vrh