{}
Complementary Content
Tools

Plaćanje karticama u inostranstvu

Saznajte više

 

Plaćanje karticama u izdanju Raiffeisen banke u inostranstvu

 

U trenutku plaćanja karticama u izdanju Raiffeisen banke u inostranstvu u stranoj valuti, transakcija se konvertuje u KM valutu i evidentira na računu klijenta u iznosu koji je informativnog karaktera. Pri tome je prikazan iznos naplaćen/rezervisan po kursu kartične kuće (Visa ili Mastercad) za EUR valutu važećem na datum izvršenja transakcije. Nakon što izvršena transakcija dospije na obračun Banke, moguće je da prikazani iznos ovih transakcija bude naknadno promijenjen, a najduže u roku od 30 dana od stvarnog datuma izvršenja transakcije. To znači da stvarno naplaćeni iznos može biti drugačiji u zavisnosti od prodajnog kursa za devizu Raiffeisen banke koji važi na dan knjiženja, a koji se može razlikovati od kursa na dan izvršenja transakcije. Devizni kurs se koristi prilikom transfera novca sa računa na račun. 


U periodu od 20.12. do kraja 2021. godine tursko finansijsko tržište bilo najdinamičnije u posljednjih nekoliko decenija te je zabilježena ekstremna fluktuacija kursa jedne valute, odnosno volatilnosti valute na svjetskim tržištima deviza. Desila se jedna od najizražajnijih fluktuacija zabilježena u toku dana i to u periodu godine kada inače vlada zatišje na finasijskom tržištu, a pred kraj poslovne godine došlo je stabilizacije u smislu slabljenja valute. U skladu s pomenutim oscilacijama u vrijednosti turske valute na svjetskom tržištu, Banka je izvršila prilagodbe iznosa prodajnog kursa sa zvanične kursne liste Banke za tursku valutu TRY.
 

 

 

 

Na vrh