{}
Complementary Content
Tools
 

Program EMTN (Euro Medium Note program)

 

“U skladu sa daljim usklađivanjem sa regulativom bankarskog sektora EU, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) uvela je novu regulativu u bankarskom sektoru vezanom za MREL zahtjev (Minimalni zahtjevi za kapitalom i prihvatljivim obavezama), kako bi dodatno ojačala kapitaliziranost bankarskog sektora u BiH.


Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, kao jedan od lidera na tržištu, odlučila je u skladu sa najboljim praksama bankarskog tržišta EU i praksama RBI Grupacije i ostalih mrežnih banaka Grupacije, da uspostavi Program EMTN (Euro Medium Term Note Program) u iznosu od 300 mn eura. Kroz ovaj Program obveznica, Banka će biti u mogućnosti da izda Senior obveznice i Senior MREL prihvatljive obveznice kako bi ispunila predstojeće MREL zahtjeve FBA. Banka planira da izda prvu MREL prihvatljivu Senior obveznicu koja će također biti prva ESG obveznica na bosanskohercegovačkom tržištu.


Ovo znači da Banka planira da plasira sva sredstva prikupljena kroz izdavanje MREL obveznica u Održive i zelene projekte na BiH tržištu (ESG projekte), te da dodatno osnaži svoju ulogu kreatora tržišta podržavajući prakse i standarde Održivog rasta i ESG na tržištu kao odgovoran bankar.


Ova emisija će se izvršiti u skladu sa najboljim tržišnim praksama i na najlikivdnijem tržištu MREL obveznica banaka EU, na Luksemburškoj berzi.
U tom pogledu, Banka je pokrenula proces i bit će prva banka na BH bankarskom tržištu kojoj će biti dodijeljen javni i međunarodno priznati Kreditni rejting kreditne agencije Moody’s”.
 

Na vrh