Complementary Content
 

Želim biti premium

Želite postati Premium klijent?

Želite postati Premium klijent?

Pridružite nam se

Vaša starosna dob je:
Odgovor na ovo pitanje je obavezan - Premium klijenti mogu biti samo punoljetna fizička lica.
Iznos sredstava namijenjen za štednju?
Da li ste klijent Raiffeisen banke?

 

Zahvaljujemo na interesovanju! U ovom trenutku ne zadovoljavate uslove za Premium bankarstvo.

 

Za više informacija o Premium bankarstvu molimo da posjetite poslovnicu Banke> ili nas kontaktirajte>

Na vrh